חברה בע"מ

חברה – חברה הינה התאגדות משפטית הנפרדת מבעליה (בעלי המניות שלה ) והיא נוסדת באמצעות רישום ברשם התאגידים (רשם החברות לשעבר) . עם רישומה מקבלת החברה מספר ח.פ. שהינו תעודת הזהות של החברה .

החל משנת 1999 נתין להקים חברה ע"י אדם יחיד . כל חברה חייבת שיהיה לה תקנון . תקנון הינו מגילת הזכויות והחובות של החברה כלפי בעלי המניות של בעלי המניות לחברה ומידע בנוגע לאופי פעילות החברה ומטרותיה .

הרעיון העומד בבסיס התאגדות כחברה הינה הפרדת הפעילות הנעשית במסגרת החברה מבעלי מניותיה . לדוגמא חברה המעסיקה עובדים טאחד העובדים נפגע במהלך עבודתו – האחריות לפגיעה נופלת על החברה ולא על הבעלים .