עוסק פטור

1.      חייב בהצהרה למס ערך מוסף פעם בשנה (עד 31.1) על השנה הקודמת על מחזור עסקאותיו https://www.misim.gov.il/empatur/

2.      אם עוסק פטור עובר את תקרת העסקאות השנתית בגינה הוא יכול להחשב כעוסק פטור (בשנת 2014- 79,482 ש"ח) , על ההפרש הוא יהיה מחוייב במע"מ (כמו עוסק מורשה ) ויוכל לקזז את המ"מ העסקאות , או שיכול להחשב בגין כל השנה  כעוסק מורשה (אם בחר בדרך זו הוא לא יוכל לחזור להיות עוסק פטור במשך שנתיים גם אם מחזור העקאות שלו בשנים העוקבות נמוך מהתקרה ) 

3.      עוסק פטור אינו מוציא חשבונית מס , בעת קבלת התשלום יוציא העוסק הפטור חשבונית עסקה / קבלה .

4.      עוסק פטור היות ואינו מחייב במס עסקאות ולכן אינו יכול לקזז את מס תשומות ששילם בגין רכישתיו . סכום מע"מ התשומות שלא קוזז יתווסף להוצאותיו בעת חישוב הרווח לצרכי מס הכנסה .

5.      שיקולי תדמית – לעוסק פטור יש תדמית של עסק קטן ולעיתים גופים שהינם חברות או עוסקים מורשים יעדיפו לא לבצע עסקאות אם עוסק פטור .